Serc

Rutten

Groendorp Rutten

De eerste bebouwing van Rutten dateert uit 1953. Rutten is gelegen in een overwegend agrarisch gebied waarin de bloembollenteelt naast akkerbouw en veehouderij een karakteristiek landschapselement vormt.

Rutten is rijk aan groene elementen. De woonkern wordt omzoomd door een boswal. Tussen de bebouwing is op een aantal plaatsen een riante groenstrook ingericht. In het centrum bevindt zich een grote, vrij toegankelijke speeltuin.

De naam Rutten is afgeleid van Ruthne, een dorp dat omstreeks de veertiende eeuw ten noorden van Urk lag en is verdronken in de Zuiderzee.